الگو:Links

از Pythoni.ca

پرش به: ناوبری, جستجو

پایگاه داده متن صفحه‌ای به نام «الگو:Links» را که باید می‌یافت، نیافت.

این مشکل معمولاً بر اثر ادامه دادن پیوندهای تاریخ‌گذشتهٔ تفاوت یا تاریخچهٔ صفحه‌هایی رخ می‌دهد که حذف شده‌اند.

اگر مورد شما این نیست، ممکن است اشکالی در نرم‌افزار پیدا کرده باشید. لطفاً این مسئله را، با ذکر URL، به یکی از مدیران گزارش کنید.